Ruimte voor Mensen Scherpenheuvel - Zichem

 

Individuele waterzuivering wordt geplaatst en betaald door de stad

 


Wij stellen vast dat er een aantal links niet meer uptodate zijn.
Vermoedelijk moet de stad deze maar tijdelijk ter beschikking stellen.
Heb je informatie nodig uit het verleden i.v.m. RUP's of RSP's, vraag dan eerst op het gemeentebestuur of je deze "oude" gegevens kan raadplegen.
Lukt het niet mag je ons steeds contacteren.

Decreet van 8 mei 2009 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening

Stad Scherpenheuvel-Zichem
Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde woningen fase 1 (buiten ruimtelijk kwetsbaar gebied)
Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde woningen fase 2 (binnen ruimtelijk kwetsbaar gebied)
Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan N10 — West (Mannenberg)

Bekendmaking openbaar onderzoek
Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat volgende openbare onderzoeken worden ingesteld met betrekking tot het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde woningen fase 1 (buiten ruimtelijk kwetsbaar gebied) — ontwerp van gemeentelijk uitvoeringsplan zonevreemdewoningen fase 2 (binnen ruimtelijk kwetsbaar gebied) —
ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan N10-West (Mannenberg), allen voorlopig aanvaard door de gemeenteraad op 1 december 2011.
De dossiers liggen, tijdens de openingsuren, ter inzage van het publiek van 16 januari 2012 tot 16 maart 2012, te 10 uur, op de stedelijke dienst ruimtelijke ordening, August Nihoulstraat 13-15, te Scherpenheuvel-Zichem en op de stedelijke bibliotheek, Westelsebaan 134, te Scherpenheuvel-Zichem. De dossiers kunnen tevens gedurende voormelde termijn geraadpleegd worden op de gemeentelijke website : www.scherpenheuvel-zichem.be

De eventuele bezwaarschriften of opmerkingen moeten schriftelijk gestuurd worden aan het secretariaat van de Gecoro van Scherpenheuvel-Zichem, p/a stadhuis Scherpenheuvel, August Nihoulstraat 13-15, te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, en uiterlijk toekomen op 16 maart 2012, te 10 uur, dag en uur waarop het openbaaronderzoek zal gesloten worden.