Onderwerp: Gemeente betaalt individuele waterzuiveringsinstallaties

Geachte heer/mevrouw,

Het krantenartikel in bijlage trok mijn aandacht.
Zoals u weet zijn er ook in onze stad meerdere woningen die men een individuele waterzuivering wil opleggen.
Het verheugt ons dan ook dat in buurgemeenten goede oplossingen gevonden worden.

Voorbeelden van  een goede oplossing staan toevallig ook vandaag in den Eik? De twee artikels eveneens in bijlage.
Met deze graag uw steun om dit probleem voor hoofdzakelijk zonevreemde gezinnen mee op te lossen.

Met vriendelijke groeten,
Freddy Van Gompel

Klik hier voor artikel1 of artikel2

Ik kreeg positieve reacties van:
- onze burgemeester Dhr. Manu Claes
- gemeenteraadslid Dhr. Peter Corens
- onze schepen van R.O. Dhr. Nico Bergmans