Fietsabell.    Ex - Onderhoudscollega's.

 
 

Welkom op onze reünie van 2016.

We zijn nu met wat minder dan zes jaar geleden.
Er schreven 40 personen in tegenover 84 bij onze eerste bijeenkomst.
Er zijn er ondertussen ook enkele afgevallen, die we spijtig genoeg niet meer konden uitnodigen.

 • Ik denk hier in de eerste plaats aan Jef Pauwels die bij onze eerste Reünie een van de drijvende krachten was om alles in orde te krijgen.
 • Dan zijn er ook sinds onze vorige reünie volgende collega’s overleden:
  Huysmans Roger
  Mertens Willy
  Peeters Jan, een jonge collega van 43 jaar
  Schoofs  Marcel
  Smet Rik
  Van de Loverenbosch Frans
  Van derlinden Alfons
  en Vervecken Roger

Deze collega’s kunnen er dus niet meer bij zijn maar ook bij de anderen die niet inschreven heeft de tand destijds een invloed, sommige zijn verhuisd naar een service flat of durven de verre verplaatsing niet meer aan.

Ook zijn er die moeilijk konden beslissen omdat ze mogelijks voor de klein- of achterkleinkinderen moesten paraat staan.

Er waren er ook die inschreven en bij onze laatste herinnering plots vast stelden dat ze een reis geboekt hadden….
Dan waren er ook enkelen die inschreven, een herinnering kregen maar toch niet opdaagden, hopelijk was dit een vergetelheid en niets ernstig.

Van de meesten die afzegden of niet konden komen moest ik de groeten overmaken en zij hoopten de volgende keer er terug kunnen bij zijn.

Wij zijn verheugd dat Remi Van Gaeveren er ook bij is.

Hij was trouwens onze basis om jullie op de lijst te plaatsen van  tussen haakjes “Onderhoudsmedewerkers”, al diegene die in den beginne 1967 of 1968 aan hem verantwoorden hebben we zes jaar geleden  op de lijst geplaatst.

Uiteraard zijn ze daar niet allen gebleven. Door allerlei reorganisaties, herstructureringen of uit eigen wil getransfereerd naar andere afdelingen. Sommige namen ontslag en hebben hun carrière op een ander verder gezet.

Nu, de meesten hadden een sterke band en vormden een team dat zoals geen andere afdeling of groep van Bell Telephone of Alcatel bell kon evenaren.
Ik denk dat Remi de grondlegger voor dit alles was en een applaus verdient….

Wie verdient er ook een applaus?
Dat zijn de trouwe leden van onze fietsclub, wij zijn nog steeds met tien of vijftien om met de  maandelijkse fiets- in de winter een wandeltocht, steeds op de laatste donderdag van de maand even gezellig te fietsen of te wandelen.
En zeker onze fietser de Jan,
in een vorig leven op den Bell was hij fluiter of zanger in het Charpant , we kennen hem als Jan Verwimp.
Het is dank zij hem dat we van deze infrastructuur en zijn medewerkers konden genieten om deze bijeenkomst te  organiseren.
Ook de Jan verdient een applaus.

Nu zonder applaus:
Zijn er hier die de uitnodiging niet per E-mail ontvangen hebben en ondertussen toch ingelogd zijn op het internet dan kunnen zij bij de Miel of Rita     hun E-mail adres laten noteren en dan  is het eenvoudiger voor ons om jullie te informeren.

Zijn er ook nog die willen mee fietsen of wandelen?  Geef je naam op en Miel en Rita zorgen dat je telkens een uitnodiging krijgt.
Strak zal de Jan het signaal geven als de pensen klaar zijn,
ondertussen kunnen jullie rustig met elkaar verder babbelen.

Is er iemand die nog iets wil toevoegen?
Alé  amuseer jullie !


Dat het een gezellige bijeenkomst was kan je merken op de foto’s.
Bij leven en welzijn organiseren we een volgende reünie op donderdag 20 december 2018.
Uiteraard bevestigen we dat nog eens in de loop van 2018.