Johny gidste ons langs landelijke wegen door Kaggevinne, om praktische reden staken we even de grens over van Bekkevoort, het vroegere Assent.
Johny had ook een speciale aanbieding in petto, hij had van het bestuur van de kerkfabriek en huidig pastoor Borremans de toelating om de toren van de vroegere Sint Jan Berghmans kerk te bezichtigen. Van hieruit konden we een stukje van Kaggevinne en omstreken van uit de hoogte bekijken.
De kerk werd gebouwd met stenen die ter plaatse gebakken waren. Er werden +- 4.500.000 stenen gebakken voor de kerk, pastorie en mogelijk nog wat andere gebouwen.
De kerk werd ingewijd als Sint Jan Berghmanskerk op 28/8/1923.
De 70 plussers zullen zich nog wel herinneren dat er achter het schooltje een mooie vijver lag met prachtige waterlelies!
De vijver was ontstaan door de leemwinning voor de stenen. Deze mooie vijver werd gedempt om er een huis te kunnen opbouwen ?

Vroeger noemde de kerk Sint Jan Berghmanskerk.
Echter door toedoen van pastoor Poels werd de naam gewijzigd in Heilig Kind Jezuskerk. Hierdoor kon Poelske zijn kerk naar Sint Jan Berghmans vernoemen. Ook de kruisweg verdween en hangt nu in Poelske zijn kerk. Mogelijk was dit wel met medeweten van de toenmalige pastoor Claes. Ik heb zelfs gehoord dat Claes nog wel een en ander verkocht, zo staat de toenmalige biechtstoel nu in Molenstede, of is het een altaar?

Na ons bezoek aan de kerk wandelden we via de Zeven Zillen naar onze eikenboom.
Johny vertelde dat een boomchirurg de boom onder handen heeft genomen toen hij in het bezit kwam van Scherpenheuvel.
Was dit goed? Want een oudere persoon die men verplaatst of van voeding of medicatie verandert is ook niet goed.
Het is dankzij de Kaggevrienden en ook André dat deze Eik er nog steeds is.
Johny heeft ook eens aan de boer die het land langs de weg beplant gevraagd om onder de kruin weg te blijven maar hij vond dit teveel verlies. Ik heb uitgerekend dat hij 20€ winst maakt met de aardappelen.
Na den Eikenboom stappen we naar hoeve Commers, het vroegere Cluckerskasteel .
Aan het Cluckerskasteel steken we de grens over en komen op grondgebied Bekkevoort. Zo maken we een bochtje en komen aan het H.Hart van Assent, van daaruit via den dreef naar de Prinsenbostraat en dan recht naar ’t Goegedacht waar we een frisse pint aangeboden kregen.
Enkele foto’s van de wandeling vind je hier.
p.s. er waren ook enkele vrienden van Okra Neerlinter aanwezig, zij nodigen de Kaggevrienden ook uit op hun meestal veertiendagelijkse wandelingen. Programma en foto's vind je hier.